About author (เกี่ยวกับผู้เขียน)

About author สุชาติ กี้รักษ์ (Suchati Keerak) นักวิเคราะห์และนักเขียนเกี่ยวกับ Esport ที่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมระดับมืออาชีพ และเป็นโค้ชทีมที่มีชื่อเสียง

About author คุณสมบัติของผู้เขียน

สุชาติมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในเกม Esport ที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกม MOBA, FPS, หรือเกมแข่งขันประเภทอื่นๆ เคยเป็นผู้เล่นมืออาชีพและเป็นโค้ชทีม Esport ระดับชาติและนานาชาติ มีความสามารถในการวิเคราะห์เกมและวิจารณ์แผนการเล่นและกลยุทธ์ที่ผู้เล่นใช้ สุชาติให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการแข่งขัน และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน Esport


About author

ประวัติการศึกษาของผู้เขียน

  • โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพ
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการทำงาน

Content Writer ที่เว็บไซต์ GamingHub

  • เวลาทำงาน: มิถุนายน 2017 – ธันวาคม 2018
  • เขียนบทความและข่าวเกี่ยวกับเกมและวงการ Esport
  • สัมภาษณ์และเขียนบทความโปรไฟล์ของผู้เล่น Esport ชื่อดัง

Esport Analyst ที่บริษัท Esport Thailand

  • เวลาทำงาน: มกราคม 2020 – ปัจจุบัน
  • วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มในวงการ Esport ในประเทศ
  • จัดทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับการแข่งขันและผู้เล่น